HR เป็นเพื่อนของคุณจริงๆ หรือ?

พนักงานมักคิดว่ามีทรัพยากรบุคคลคอยช่วยเหลือ แต่การที่ HR ทำงานให้กับบริษัทได้จริง มันอยู่ฝ่ายเราหรือเปล่า? ในฐานะพนักงาน เรามักจะเชื่อว่า HR มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาของเรา เช่น การรับเงินตรงเวลา หรือการจัดการการประพฤติมิชอบในที่ทำงาน เรามักคาดหวังให้พวกเขาสนับสนุนเราเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ในหลายกรณี พนักงานไม่มีใครต้องเหลียวหลังเมื่อมีสิ่งผิดปกติในที่ทำงาน การเดินทางมาที่ HR อาจรู้สึกเหมือนเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการแจ้งปัญหากับหัวหน้าโดยตรง และเป็นเชิงรุกมากกว่าที่จะบ่นกับเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้  ในขณะเดียวกัน HR ก็มีปัญหาด้านภาพลักษณ์: จากการศึกษาหนึ่งพบว่า70% ของพนักงานไม่ไว้วางใจแผนกบุคคลของตน เจาะลึกลงไปอีกเล็กน้อยแล้วคุณจะพบตัวอย่างพนักงานจำนวนนับไม่ถ้วนที่รู้สึกว่าถูก...